დასრულებული პროექტები

კონფერენცია ”შევისწავლოთ რეგიონული და უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია”

კონფერენცია ”შევისწავლოთ რეგიონული და უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია”

პროექტი მიზნად ისახავდა რეგიონული და უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის რატიფიცირებისა და მისი განხორციელების ასპექტების…

ვრცლად
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესის ხელშეწყობა

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესის ხელშეწყობა

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში განხორციელებული პროექტი ”ეთნიკური უმცირესობებით…

ვრცლად
სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერობის  ქსელი

სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერობის ქსელი

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის სამოქალაქო საზოგადოებების გაძლიერება…

ვრცლად
სამცხე ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა

სამცხე ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა

პროექტი მიზნად ისახავდა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა შორის კომპიუტერული ცოდნისა…

ვრცლად
სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში - კონფლიქტის მოგვარების რეგიონული მიდგომა

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში - კონფლიქტის მოგვარების რეგიონული მიდგომა

პროექტი მიზნად ისახავდა შავი ზღვის რეგიონში კონფლიქტის მოგვარების მცდელობის გაუმჯობესებას მკაფიოდ განსაზღვრული ევროპული…

ვრცლად
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის რესურსცენტრის სრულყოფა

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის რესურსცენტრის სრულყოფა

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა  ისეთი რესურსცენტრის შექმნას, რომელიც იქნებოდა სრულყოფილი, ექნებოდა ხელთ არსებული ლიტერატურის…

ვრცლად
ბერძნული თემის ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში

ბერძნული თემის ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს ეროვნული ერთიანობის ხელშეწყობა ეთნიკურ უმცირესობათა ქვეყნის სამოქალაქო და პოლიტიკურ…

ვრცლად
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგი საინფომრმაციო საზოგადოების გაძლიერებისა და ციფრული ჩამორჩენის დაძლევისთვის

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგი საინფომრმაციო საზოგადოების გაძლიერებისა და ციფრული ჩამორჩენის დაძლევისთვის

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში ლატვიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა …

ვრცლად
ტრენინგი საერთაშორისო ურთიერთობებსა და ეროვნულ უსაფრთხოებაში

ტრენინგი საერთაშორისო ურთიერთობებსა და ეროვნულ უსაფრთხოებაში

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში განხორციელებული ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე წარმატებული…

ვრცლად
ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითზებზე

ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითზებზე

ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითზებზე პროექტის მოკლე აღწერა:…

ვრცლად
საჯარო პოლიტიკის ცოდნის ქსელი

საჯარო პოლიტიკის ცოდნის ქსელი

პროგრამა ”საჯარო პოლიტიკის ცოდნის ქსელი” განხორციელდა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების…

ვრცლად
ეთნიკური აზერბაიჯანლებისა და სომხების ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში

ეთნიკური აზერბაიჯანლებისა და სომხების ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში

პროექტი ”ეთნიკური აზერბაიჯანლებისა და სომხების ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში” განხორციელდა ფინეთის საგარეო…

ვრცლად
სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება: სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის განვითარების გამოცდილება

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება: სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის განვითარების გამოცდილება

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა სასაკავას მშვიდობის ფონდთან (იაპონია) თანამშრომლობით…

ვრცლად
ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითზებზე

ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითზებზე

პროექტის ფარგლებში ტრენინგების კურსი გაიარა 25-მა ქართველმა ჟურნალისტმა ბეჭდვითი და ელექტრონული მედია საშუალებებიდან. ტრენინგების…

ვრცლად
ტურიზმის დეპარტამენტის სტრუქტურული და ინსტიტუციური განვითარება

ტურიზმის დეპარტამენტის სტრუქტურული და ინსტიტუციური განვითარება

 პროექტი ითვალისწინებდა ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის დეპარტამენტის დახმარებას მისიის, ხედვის, სტრუქტურის, დებულების…

ვრცლად
ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისათვის პოლიტიკისა და ეკონომიკის საკითხებზე

ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისათვის პოლიტიკისა და ეკონომიკის საკითხებზე

პროექტის ფარგლებში ტრენინგების კურსი გაიარა 25-მა ქართველმა ჟურნალისტმა ბეჭდვითი და ელექტრონული მედიასაშუალებებიდან. ტრენინგების…

ვრცლად
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.