ბიბლიოთეკა

Search
ყდა სათაური ენა სფერო წელი

Deterrence During Disarmament: Deep Nuclear Reductions and International Securit

 • ავტორი: Acton James
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 128
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

Europe and Global Security

 • ავტორი: Giegerich Bastian
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 226
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

For Peace, Human Rights and Security

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Federal Department of foreign affairs (FDFA)
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 34
ინგლისური სამართალი, უსაფრთხოება 2011

Georgia-previous Experiences, Future Prospect

 • ავტორი: Kazemzadeh Hamed
 • გამომცემელი: Caucasus Studies Institue
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 167
ინგლისური განათლება 2011

Greenwood Papers-Strengthening Oversight of the Security Sector in Georgia: An Agenda

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Center for European Security Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 106
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

How Latvia Came Through the Financial Crisis (Peterson Institute for International Economics: Special Report)

 • ავტორი: Aslund Anders et al.
 • გამომცემელი: Institute of International Economics
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 139
ინგლისური ეკონომიკა 2011

Implementation of European Neighbourhood Policy Action Plan for Georgia in Trade and Some Trade Related Areas in 2010

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Eurasia Partnership Foundation
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 124
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

International Politics of the Persian Gulf

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Center for International and Regional Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 374
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

Media landscapes of Eastern Partnership Countries

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Yerevan press club
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 110
ინგლისური მედია 2011

Meskhetians: Homeward Bound …

 • ავტორი: Trier Tomet al.
 • გამომცემელი: European centre for Minority issues- Caucasus
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 190
ინგლისური სხვა 2011

No Exit: North Korea, Nuclear Weapons, and International Security

 • ავტორი: Pollack Jonathan
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 247
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

Nowa Europa Wschodnia New Eastern Europe

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Kolegium Europy Wschodniej
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 170
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

On Nuclear Deterrence The Correspondence of Sir Michael Quinlan

 • ავტორი: Ogilvie-White Tanya
 • გამომცემელი: IISS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 407
ინგლისური პოლიტიკა 2011

Policy Analysis: Concepts and Practice

 • ავტორი: Weimer David
 • გამომცემელი: Longman Pearson
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 473
ინგლისური პოლიტიკა 2011

Political Elites, Ideas and Foreign Policy

 • ავტორი: Gvalia Giorgi et al.
 • გამომცემელი: Ilia State University Press
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 71
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

Russian Federation 2011 Short-term Prognosis

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Tartu University Press
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 200
ინგლისური პოლიტიკა 2011

Security Sector Reform in Ukraine: Quo Vadis?

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: National Defense Academy of Ukraine
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 294
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

Sweden- a Small Portrait of a Small Country

 • ავტორი: Rietz Magnus
 • გამომცემელი: gmont Boker Fredhoi
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 112
ინგლისური განათლება 2011

TESEV Foreign Policy Programme The Perception of Turkey In the Middle East

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: TESEV Publications
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 23
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

The Carnegie Papers

 • ავტორი: Arbatov alexei et al.
 • გამომცემელი: Carnegie Endowment for international peace
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 35
ინგლისური ეკონომიკა 2011

The Future of the Past: Why History Education Matters

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: AHDR
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 493
ინგლისური განათლება 2011

The International Politics of the Persian Gulf

 • ავტორი: Kamrava Mehran
 • გამომცემელი: Syracuse University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 374
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

The New Silk Road Educational Adventures in Energy and Environment

 • ავტორი: Goltz Thomas
 • გამომცემელი: The European Azerbaijan society
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 183
ინგლისური ეკონომიკა 2011

The Riga Conference Papers 2011

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Latvian Transatlantic Organisation
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 74
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

Trapped Giant: China's Troubled Military Rise

 • ავტორი: Holslag Jonathan
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 160
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

Turkish Policy Towards the Caucasus: A Balance Sheet of the Balancing Act

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The Black Sea Trust for Regional Cooperation
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 25
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

Ukraine's Soft Power in the Region: The Tool for Effective Foreign Policy

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Institute of World Policy
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 102
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2011

War and Revolution in the Caucasus

 • ავტორი: Ablaze Georgia
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 158
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

Women as Peace Builders on the Ground and at the Table

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Liechtenstein institute on self-determination
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 43
ინგლისური გენდერი 2011

Yemen and the Politics of Permanent Crisis

 • ავტორი: Phillips Sarah
 • გამომცემელი: IISS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 167
ინგლისური პოლიტიკა 2011

A Little War That Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West

 • ავტორი: Asmus Ronald
 • გამომცემელი: St. Martin's Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 252
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

a U.S Army Officer Corps Strategy for Success: Developing Talent

 • ავტორი: Wardynski Casey et al.
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 31
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Accessing Talent: The Foundation of a U.S Army Officer Corps Strategy

 • ავტორი: Wardynski Casey et al.
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 41
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Best of China

 • ავტორი: WESTER MISHAEL
 • გამომცემელი: China intercontinental press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 543
ინგლისური განათლება 2010

Building Asia's Security

 • ავტორი: Bisley Nick
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 159
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Center For European Studies Publications

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Center for European Studies
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური პოლიტიკა 2010

China-Africa Economic and Trade Cooperation

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Foreign languages press, Beijing
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 29
ინგლისური ეკონომიკა 2010

Chinese Energy Security: The Myth of the Plans Frontline Status

 • ავტორი: Clarke Ryan
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 110
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Circassian History

 • ავტორი: Natho Kadir
 • გამომცემელი: Xlibris
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 574
ინგლისური ისტორია 2010

Climate Conflict: How Global Warming Threatens Security and What to Do about It

 • ავტორი: Mazo Jeffrey
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 166
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Complex Operatios: NATO at War and on the MArgis of War

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NATO Defense College
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 219
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Crime, Violance, and the Crisis in Guatemala: a Case Study in the Erosion of the State

 • ავტორი: Brands Hal
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 61
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Criminal Sovereignty: Understanding North Korea's Illicit International Activities

 • ავტორი: Kan Paul et al.
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 36
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

David Galula: His Life and Intellectual Context

 • ავტორი: Marlowe Ann
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 61
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Deciding to Buy: Civil-Military Relations and Major Weapons Programs

 • ავტორი: Hodgson Quentin E.
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 117
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Decisionmaking in Operation Iraqi Freedom: The Strategic Shift of 2007

 • ავტორი: Metz Steven
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 78
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Defense Energy Resilience: Lessons From Ecology

 • ავტორი: Thomas Scott et al.
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 43
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Delivering on Commitments/UNDP in Action 2009/2010

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: UNDP
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 42
ინგლისური პოლიტიკა 2010

Developmental Evaluation-Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use

 • ავტორი: Patton Michael
 • გამომცემელი: The Guilford press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 375
ინგლისური განათლება 2010

Dilemmas of Brazilian Grand Strategy

 • ავტორი: Brands Hal
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 76
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Do Oil Exports Fuel Defense Spending?

 • ავტორი: Chun Clayton
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 50
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

EU Enlargement and Turkey: Social Policy, Gender and Citizenship

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Center for European Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 104
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

Georgia Pawn in the New Great Game

 • ავტორი: Gahrton Per
 • გამომცემელი: Pluto Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 254
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

Georgia, 2009 Post-War Challenges & Perspectives

 • ავტორი:
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 104
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Georgian Lessons: Conflicting Russian and Western Interests in the Wider Europe

 • ავტორი: Bugajski Janusz
 • გამომცემელი: Center for Strategic & International Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 119
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

History of Armenian-Greek Military Cooperation

 • ავტორი:
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 290
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები, უსაფრთხოება 2010

Human Development Report , the Real Wealth of Nations:Pathways to Human Development

 • ავტორი: klugman Jeni
 • გამომცემელი: United Nations development program (UNDP)
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 227
ინგლისური განათლება 2010

Indispensable Institutions The Obama-Medvedev Commission and Five Decades of U.S.-Russia Dialogue

 • ავტორი: Rojansky Mathew
 • გამომცემელი: Carnegie Endowment for International Peace
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 61
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

Into Eurasia: Monitoring the EU's Central Asia Strategy

 • ავტორი: Emerson Michael et al.
 • გამომცემელი: Centre for European Policy Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 143
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Is the Organizational Culture of the U.S Army Congruent with the Professional Development of its Seniro Level Corps

 • ავტორი: Pierce James
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 151
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Istanbul Summit A Forward Looking Vision for the Balkans

 • ავტორი: Davutoglu Ahmet
 • გამომცემელი: Center For Strategic Research
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 10
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

Kazakhstan-Country Profile 2010

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Cimmittee for international information
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 252
ინგლისური განათლება 2010

La Familia Drug Cartel: Implications for U.S-Mexican Security

 • ავტორი: Grayson George
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 111
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Lashkar-I-Taiba: The Fallacy of Subservient Proxies and the Future of Islamist Terrorism in India

 • ავტორი: Clarke Ryan
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 108
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Lessons Learned From U.S. Government Law Enforcement in International Operations

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 150
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Nato Public Diplomacy Division
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 55
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Preparing for One War and Getting Another?

 • ავტორი: Echevarria Antulio II
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 38
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Public Defender of Georgia-National Preventive Mechanism

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The public defender of Georgia
 • ტიპი: ანგარიში
ინგლისური სამართალი 2010

Russian's Neglected Energy Reserves

 • ავტორი: Millhone John
 • გამომცემელი: Carnegie endowment for international peace
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 46
ინგლისური ეკონომიკა 2010

Security and Stability in Africa: A Development Approach

 • ავტორი: Bouchat Clarence
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 155
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Six Years after the 2004 Enlargement: Taking Stock

 • ავტორი: Schneider Jiri et al.
 • გამომცემელი: Centre For Europena Studies
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 54
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

Somalia: Line in the Sand-Identification of Mym Vulnerabilities

 • ავტორი: Cuevas Eloy et al.
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 39
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Some of the Best Weapons for Counteringsurgents Do Not Shoot

 • ავტორი: Olson Eric
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 139
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Stopping the Drift: Recalibrating the Transatlantic Relationship for a Multipolar Age

 • ავტორი: Porthier Favrice et al.
 • გამომცემელი: Centre for European Studies
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 60
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

Sufism In Northern Nigeria: a Force for Counter-Radicalization?

 • ავტორი: Hill J.N.C
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 56
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Synchronizing U.S Government Efforts Toward Collaborative Health Care Policymaking in Iraq

 • ავტორი: Bundt Thomas
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute U.S Army War College Carlisle
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 29
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

The Army Officers' Proffesional Ethic-Past, Present, and Future

 • ავტორი: Moten Matthew
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 28
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

The Caucasus: an Introduction

 • ავტორი: Waal Thomas De
 • გამომცემელი: Oxford University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 260
ინგლისური პოლიტიკა 2010

The Construction of Liberal Democracy: The Role of Civili-Military Institutions in State and Nation-building in West Germany and South Africa

 • ავტორი: Porter Jack
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 61
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

The Eastern Partnership in the Black Sea Region: Towards a New Synergy

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: demosEuropa Center for European Strategy
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 128
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

The Economic Development Complex in the Black Sea Area: The Impact of the Global Financial and Economic Crisis

 • ავტორი: Papava Vladimer
 • გამომცემელი: ICBSS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 92
ინგლისური ეკონომიკა 2010

The Effects of Multipe Deployments on Army Adolescents

 • ავტორი: Wong Leonard et al.
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 39
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

The First Move-a Negotiator's Companion

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: WILEY
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 254
ინგლისური განათლება 2010

The New Concept of Russian Foreign Policy Toward Georgia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Mtatsmindeli
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 208
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

The New Global Security Landscape 10 Recommendations from the 2010 Security Jam

 • ავტორი: Holslag Jonathan et al.
 • გამომცემელი: Geert Cami
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 54
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

The Shangril-L Dialogue

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The International Institute for Strategic Studies
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 108
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Towards a U.S Army Officer Corps Strategy for Success: Employing Talent

 • ავტორი: Wardynski Casey et al.
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 29
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Towards a U.S Army Officer Corps Strategy for Success: Retaining Talent

 • ავტორი: Wardynski Casey et al.
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 64
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Towards Nuclear Zero

 • ავტორი: Cortright David et al.
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 182
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Transnational Insurgencies and The Escalation of Regional Conflict: Lessons for Iraq and Afghanistan

 • ავტორი: Salehyan Idean
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 61
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Turkey and The EU: The Process of Change and Neighbourhood

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Center for European Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 251
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

U.S Army War College Key Strategic Issues List

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 24
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

U.S Military Forces and Police Assistance in Stability Operations: The Least-Worst Option to Fill the U.S Capacity Gap

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: PSKOI Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 46
ინგლისური უსაფრთხოება 2010

Wroclaw Global Forum & Atlantic Council Second Annual Freedom Awards Dinner

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 26
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2010

პროექტი "სამოქალაქო პარტნიორობა"

 • ავტორი:
 • ტიპი: სხვა
ინგლისური პოლიტიკა 2009

3C Conference Report

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Centre on Conflict, Development and Peacebuilding
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 76
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

A "New" Dynamic in the Western Hemisphere Security Environment: The Mexican Zetas and Other Private

 • ავტორი: Manwaring Max
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 42
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

A New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region

 • ავტორი: Asmus Ronald et al.
 • გამომცემელი: The German Marshall Fund of the United States
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 176
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

After Iraq: The Search for a Sustainable National Security Strategy

 • ავტორი: Gray Colin
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 83
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Armenian Battalion Named After Bagramyan and Ethnic Cleansing of Georgian in Abkhazia

 • ავტორი: Arveladze Bondo et al.
 • გამომცემელი: Universal
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 95
ინგლისური პოლიტიკა 2009
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.