ბიბლიოთეკა

Search
ყდა სათაური ენა სფერო წელი

Arms Contol Revisited: Non-proliferation and Denuclearization

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The Polish Institute of International Affairs
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 75
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

August Ruins-Report of the Georgian NGOs on Violation of Foundamental Human Rights & International Humanitarian Law

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: open society Georgia foundation
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 240
ინგლისური სამართალი 2009

Baghdad ER-Revisited

 • ავტორი: Edgar Erin
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute U.S Army War College Carlisle
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 13
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

BP Magazine

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The international magazine of the BP group
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 100
ინგლისური ეკონომიკა 2009

Building Partner Capacity/ Security Force Assistance: An New Structural Paradig,

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 76
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Building Peace After War

 • ავტორი: Berdal Mats
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 215
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Challenges and Opportunities for the Obama Administration in Central Asia

 • ავტორი: Blank Stephen
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 57
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

China's African Challenges

 • ავტორი: Raine Sarah
 • გამომცემელი: IISS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 270
ინგლისური პოლიტიკა 2009

China's Strategic Culture: A Perspective for The United States

 • ავტორი: Johnson Kenneth
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute U.S Army War College Carlisle
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 21
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Conflict in Post-Soviet Europe the South Caucasus: Are there Scenarios for Resolution?

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Federal Foreign Office
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 206
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

ConUNdrum: The Limits of the United Nations and the Search for Alternatives

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Rowman & Littlefield Publishers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 366
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

Counterinsurgency: the Challenge for NATO Strategy and Operation

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NATO Defense College
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 250
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Criminals, Militias, and Insurgents: Organized Crime in Iraq

 • ავტორი: Williams Phil
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute, SSI, Army War College
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 275
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Dealing with Political Ferment in Latin America: The Populist Revival, the Emergence of the Center, and Implication for U.S. Policy

 • ავტორი: Brands Hal
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 78
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Democratic Governance and the Rule of Law: Lessions from Columbia

 • ავტორი: Marcella Gabriel
 • გამომცემელი: PKSOI Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 44
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Democtratic Governance and the Rule of Law: Lessons From Columbia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: PSKOI Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 44
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Diplomatic Bluebook

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Ministry of Foreign Affairs of Japan
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 35
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

e-Democracy: who dares?

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Council of Europe Publishing
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 181
ინგლისური პოლიტიკა 2009

Eastern Partnership: The Next Stage in European Integration?

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International Center for Human Development
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 65
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

Escalation and Intrawar Deterrence During Limited Wars in the Middle East

 • ავტორი: Terrill Andrew
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 112
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Europe in Dialogie 2009/01 The European Union and the South Caucasus

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Bertesmann Stiftung
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 136
ინგლისური პოლიტიკა 2009

European Military Crisis Management: Connecting Ambition and Reality

 • ავტორი: Bastian Giegerich
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 95
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Food Security, Child Nutrition, and Agricultural Livelihoods of Conflict-Affected Persons in Georgia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: FAO/UNICEF/WFP
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 70
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Geopolitics of Pipelines Energy Independence and Inter-State Relations in the Post

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Polski Instytut Spraw
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 225
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

Georgia's struggles Conflict Resolution through Enterpreneurship in a Fragile State

 • ავტორი: Engels R.
 • გამომცემელი: Radboud Universiteit Nijmegen
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 81
ინგლისური პოლიტიკა 2009

Globalization and Nationalism The Cases of Georgia and the Basque Country

 • ავტორი: Sabanadze Natalie
 • გამომცემელი: Central European Univ Pr
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 199
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

Guide to Rebuiling Public Sector Services in Stability Operations: Role for the Military

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: PSKOI Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 77
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

India's Strategic Defende Transformation: Expanding Global Relationship

 • ავტორი: Hendrick Brian K.
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 83
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: World bank publications
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 15
ინგლისური ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2009

International Law Issues in Nagorno-Karabakh Conflict

 • ავტორი: Aliyev Namig
 • გამომცემელი: Universal
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 100
ინგლისური სამართალი 2009

Iraq's Sunni Insurgency

 • ავტორი: Hashim Ahmed
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 89
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Iraq: Strategic Reconciliation Targeting and Key Leaders Engagement

 • ავტორი: Hull Jeanne
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 46
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Japan's Remilitarisation

 • ავტორი: Hughes Christopher
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 2
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Joining al-Qaeda: Jihadist Recruitment in Europe 

 • ავტორი: Neumann Peter
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 71
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Kazakhstan's Defense Policy: An Assessment of the Trends

 • ავტორი: McDermott Roger
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 65
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Mexico's Narco-insurgency and U.S. Counterdrug Policy

 • ავტორი: Brands Hal
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 61
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

National Discussions Spring Debates-are We Europeans?

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: IRELI
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 61
ინგლისური განათლება 2009

New Partnerships for a New Era: Enhancing the South African Army's Stabilization Role in Africa

 • ავტორი: Baker Deane-Peter
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 43
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Pakistan's Nuclear Future: Reining in the Risk

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 290
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Pathways-a study of Six Post-Communist Countries

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Aarhus university press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 170
ინგლისური განათლება 2009

Perspectives on International Security: Speeches and Papers for the 50th Anniversary Year of the International Institute for Strategic Studies

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 166
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Policy Performance and Executive Capacity in the OECD/Sustainable Governance Indicators 2009

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Bertelsmann Foundation Publishers
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 19
ინგლისური პოლიტიკა 2009

Provincial Reconstruction Teams: How Do We Know They Work?

 • ავტორი: Malkasian Carter et al.
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 53
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Public Access to Information and Secrecy Act

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Ministry of Justice
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 33
ინგლისური სამართალი 2009

Repairing the Damage: Possibilities and Limits of Transatlantic Consensus

 • ავტორი: Allin Dana
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 103
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Russia and Arms Control: Are There Opportunities for the Obama Administration?

 • ავტორი: Blank Stephen
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 173
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Russia Elite Image of Iran: From the Late Soviet Era to the Present

 • ავტორი: Shlapentokh Dimitry
 • გამომცემელი: SSI
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 91
ინგლისური პოლიტიკა 2009

Russia, China, and the United States in Central Asia: Prospects for Great Power Competition and Cooperation in the Shadow of the Georgian Crisis

 • ავტორი: Wishnick Elizabeth
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 71
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective: Ambitions anad Challenges in 2008

 • ავტორი: Hedenskog Jakob et al.
 • გამომცემელი: FOI Swedish Defence Research Agency
 • ტიპი: ჟურნალი
 • გვერდი: 30
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Sustainable Governance Indicators 2009: Policy Performance and Executive Capacity in the OECD

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Verlag Bertelsmann Stiftung
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 243
ინგლისური ეკონომიკა 2009

Talking Up The Security Challenge of Climate Change

 • ავტორი: Parsons Rymn
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute U.S Army War College Carlisle
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 20
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

The Army's Professional Military Ethic in an Era of Persistent Conflict

 • ავტორი: Snider Don et al.
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 31
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

The European Neighbourhood Policy and the Southern Mediterranean

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Middle East Technical University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 181
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

The European Security Strategy 2003-2008 Building on Common Interests

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Institute for Security Studies
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 75
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

The Guns of August 2008 Russia's War in Georgia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Central Asia-Caucasus Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 279
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

The Humanitarian Dimension of Russian Foreign Policy Toward Georgia, Moldova, Ukraine and the Baltic States

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Konrad Adenauer Stiftung
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 351
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

The Impact of the Financial Crisis on Russia

 • ავტორი: Malle Silvana
 • გამომცემელი: Nato defense college
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 40
ინგლისური ეკონომიკა 2009

The Iranian Nuclear Crisis: Avoiding worst-case outcomes 

 • ავტორი: Fitzpatrick Mark
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 99
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

The Loan Component of the Post-War Pledge: an Evaluation

 • ავტორი: George Welton
 • გამომცემელი: Open society Georgia
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 34
ინგლისური ეკონომიკა 2009

The New Balance: Limited Armed Stabilization and the Future of U.S Landpower

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: PSKOI Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 101
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

The Policies of The European Union and Russia Towards Central Asia

 • ავტორი: Cameron Fraser
 • გამომცემელი: International Centre For Black Sea Stidoes
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 90
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus

 • ავტორი: Zurcher Christoph
 • გამომცემელი: NYU Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 287
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Towards A U.S. Army Officer Corps Strategy For Success: A Proposed Human Capital Model Focused Upon Talent

 • ავტორი: Wardynski Casey et al.
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 42
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Trade and climate change

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Trade and Development BRIEF
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 31
ინგლისური ეკონომიკა 2009

Transforming Pakistan

 • ავტორი: Synnott Hilary
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 199
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

Transnational Corporations

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: UNCTAD
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 167
ინგლისური ეკონომიკა 2009

Troubled Partnership: U.S. - Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical Change

 • ავტორი: Larrabee Stephen
 • გამომცემელი: RAND Corporation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 138
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

Turkey's Evolving Dynamics Strategic Choices for U.S.-Turkey Relations

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Centre for Strategic and International Studies
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 24
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2009

Youtube War: Fighting in a World of Cameras in Every Cell Phone and Photoshop on Every Computer

 • ავტორი: Dauber Cori
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 123
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

"The 50-Day Program" of the Government of Georgia/Analysis and Conclusions

 • ავტორი: Lashkhi Irina et al.
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 44
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Abolishing Nuclear Weapons

 • ავტორი: Perkovich George
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 130
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Arming for Asymmetric Warfare: Turkey's Arms Industry in the 21st Century

 • ავტორი: McGregor Andrew
 • გამომცემელი: The Jamestown Foundation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 27
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Assisting Georgia: Promoting International Standards

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: OSCE
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 90
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Azerbaijan: 100Questions Answered

 • ავტორი: Bagiyev Taleh
 • გამომცემელი: Azerbaijan Boyuk Britaniya Ganjlari Jamiyyati
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 157
ინგლისური განათლება 2008

Beyond the Strait: PLA Missions Other Than Taiwan

 • ავტორი: Kamphausen Roy et al.
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 398
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Civil Society and the Rose Revolution in Georgia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International Centre on Conflict and Negotiations
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 380
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Common World: Progress Through Diversity

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Ministry of Foreign Affairs Republic of Kazakhstan
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 192
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

Comparative Politics Today A World View

 • ავტორი: Almond Gabriel
 • გამომცემელი: Pearson Longman
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 776
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Culture & Philosophy

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Council for Research in Values and Philosophy
 • ტიპი: ჟურნალი
 • გვერდი: 184
ინგლისური განათლება 2008

Democracy's New Champions European Democracy Assistance after EU Enlargement

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Uniprint
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 296
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Democratising One-Party Rule? Political Reform, Nationalism and Legitimacy in the People's Republic of China

 • ავტორი: Breslin Shaun
 • გამომცემელი: FRIDE
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 31
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Ecological Economics and Sustainable Development: Selected Essays of Herman Daly (Advances in Ecological Economics)

 • ავტორი: Daly Herman
 • გამომცემელი: Edward Elgar Pub
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 270
ინგლისური ეკონომიკა 2008

Election Code of Georgia -Law of Autonomous Republic of Adjara on the Elections of the High Council

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The Organic Law of Georgia
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 196
ინგლისური სამართალი 2008

Empirical Political Analysis Quantitative and Qualitative Research Methods

 • ავტორი: Manheim Jarol et al.
 • გამომცემელი: Pearson Longman
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 445
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Ending Terrorism Lessons for Defeating Al-Qaeda

 • ავტორი: Cronin Audrey
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 86
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Fighting bribery in public procurement in asia and the pacific

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: organisation for economic co-operation and development,Asian development bank
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 246
ინგლისური სამართალი 2008

Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World

 • ავტორი: Ghani Ashraf et al.
 • გამომცემელი: Oxford University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 254
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Foreign Policy of Ukraine Annual Strategic Review

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Stylos Publishing House
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 302
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Fragile States or Failing Development? Canadian Development Report

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The North-South Institute
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 139
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

From the New Middle Ages to a New Dark Age: The Decline of the State and U.S. St

 • ავტორი: Williams Phill
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 57
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

GenevaPapers

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International Peace Institute
 • ტიპი: სხვა
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

Georgia: a Flickering Beacon of Democracy-Human Rights in Georgia 2007

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Human righrs centre
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 238
ინგლისური სამართალი 2008

Georgian Security: A Latvian Perspective

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: University of Latvia
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 39
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Good Practices in Basic police Training Curricula Aspects

 • ავტორი: Carty kevin
 • გამომცემელი: OSCE
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 71
ინგლისური სამართალი 2008

Hamas and Israel: Conflicting Strategies of Group-Based Politics

 • ავტორი: Zuhur Sherifa
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 91
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Human Rights Violation by The UK

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The publishing house of the foreign ministry
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 129
ინგლისური სამართალი 2008

Iran under Ahmadinejad: The Politics of Confrontation 

 • ავტორი: Ansari Ali
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 104
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Israel: Demography and Density 2007-2020

 • ავტორი: Bystrov Evgenia et al.
 • გამომცემელი: University of Haifa
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 91
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Known Unknowns: Unconventional

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: PSKOI Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 44
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Latvia - the Land We Love

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: SIA Nacionalais apgads
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 96
ინგლისური განათლება 2008
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.