ბიბლიოთეკა

Search
ყდა სათაური ენა სფერო წელი

Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Partner

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: University of Latvia
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 208
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

Latvia-Russia-X

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Zinatne
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 334
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

Leadership and National Security Reform: The Next President's Agenda

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 55
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Legal, Operational and Technical Standards for E-Voting

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Council of Europe Publishing
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 87
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Manufacturing Enemy Images? Russian Media Portrayal of Latvia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Academic Press of the University of Latvia
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 167
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Migration in Georgia: A country Profile 2008

 • ავტორი: Chindea Alin et al.
 • გამომცემელი: IOM
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 53
ინგლისური პოლიტიკა 2008

National Innovation Strategy Framework for Georgia

 • ავტორი: Ivanishvili Orbeliani Giorgi - et al.
 • გამომცემელი: ICSRPA
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 64
ინგლისური ეკონომიკა 2008

Perspectives in Political, Economic and Strategic Issues

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Estern mediterranean University-Center for Strategic Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 163
ინგლისური ეკონომიკა 2008

Pin Points The Process of International Negotiation Program Conflict and Cooperation

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International Institute for Applied Systems Analysis
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 30
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

Preventing Corruption- Information for Swiss Business Operating Abroad

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Federal department of economic affairs FDEA
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 38
ინგლისური ეკონომიკა 2008

Regional Spillover Effects of the Iraq War

 • ავტორი: Terril Andrew
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 81
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Rethinking Global Migration: Practices, Policies, and Discources in the European Neighbourhood

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: KORA, METU
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 255
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Russia, Georgia, and the Crisis in Abkhazia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The Jamestown Foundation
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 61
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Securing the Future: Europe's Agenda for a More Peaceful Neighbourhood

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Bertelsmann Stiftung
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 20
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

SIPRI Yearbook : Armaments, Disarmament and International Security

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Oxford University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 603
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Socio-Economic and Institutional Environment: Harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Institute for European Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 197
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

Stability Operations and State-Building Continuities and Contingencies

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 270
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Standards of treatment of prisoners in Georgia

 • ავტორი: Maglakelidze Robert
 • გამომცემელი: Georgian Young Lawyers' Association
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 44
ინგლისური სამართალი 2008

The 2006 Lebanon Campaign and the Future of Warfare: Implications for Army and Defense Policy

 • ავტორი: Biddle Stepjen et al
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 90
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

The American Military Advisor: Dealing With Senior Foreign Officials in the Islamic World

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: PSKOI Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 83
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

The Politics of Energy: Comparing Azerbaijan, Nigeria and Saudi Arabia

 • ავტორი: Boonstra Jos et al.
 • გამომცემელი: Fride
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 17
ინგლისური ეკონომიკა 2008

Transforming NATO 2008

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Ministry of National Defence of the Republic of Poland
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 84
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

U.S Counterterrorism in Sub-Saharan Africa: Understanding Costs, Cultures, and Conflicts

 • ავტორი: Chau Donovan
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 73
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

U.S Foreign Policy and Regime Instability

 • ავტორი: Meernik James
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 63
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

U.S.-Turkish Relations A Strategic Relationship Under Stress

 • ავტორი: Daly John
 • გამომცემელი: The Jamestown Foundation
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 53
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

Understanding Public Policy

 • ავტორი: Dye, Thomas R.
 • გამომცემელი: PEARSON
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 356
ინგლისური პოლიტიკა 2008

Unity of Command in Afganistan: A Forsaken Principle of War

 • ავტორი: Hope Colonel
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute U.S Army War College Carlisle
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 21
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Views on American Foreign Policy

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: EUROPEUM Institute for European Policy
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 222
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2008

War Without Borders: The Colombia-Ecuador Crisis of 2008

 • ავტორი: Marcella Gabriel
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 50
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Wars of Ideas and the War of Ideas

 • ავტორი: Antulio Joseph Echevarria
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 53
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Women In Combat Compendium

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute U.S Army War College Carlisle
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 75
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Africa in Global Politics in the Twenty-First Century

 • ავტორი: Abegunrin Olayiwola
 • გამომცემელი: NOVA Science Publishers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 217
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Against Islamophobia: Quantitative Analysis of Global Terrorism, World Political Cycles and Center Periphery Structures

 • ავტორი: Tausch Arno
 • გამომცემელი: Nova Science Publishers Inc
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 225
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

An Introduction to the International Criminal Court

 • ავტორი: Schabas William
 • გამომცემელი: Cambridge university press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 548
ინგლისური სამართალი 2007

Annual Report of the HRIDC 2006-2007

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Human rights centre (HRIDC)
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 48
ინგლისური სამართალი 2007

Assessment of the Impact of Potential Free Trade Agreement Between EU and Georgia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: UNDP
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 149
ინგლისური ეკონომიკა 2007

Assessment of the November 2007 Events in Georgia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Human rights center
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 27
ინგლისური სამართალი 2007

Assessment of the November 2007 Events in Georgia

 • ავტორი: Papunashvili Simon et al.
 • გამომცემელი: Human Righs Centry
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 29
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Azerbaijan Information Digest

 • ავტორი: Mammadyarov Elmar
 • გამომცემელი: Information department of "AzDipServis" agency (MFA)
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 304
ინგლისური ისტორია 2007

Biodefense Research Supporting the Dod: A New Strategic Vision

 • ავტორი: Martinez Coleen
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 58
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Black Sea Economic Cooperation: Fifteen years of Regional Activity 1992-2007 Views by Foreign Ministers & Head of BSEC Intitution

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: ICBSS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 104
ინგლისური ეკონომიკა 2007

Black Sea Region in the Changing European Context

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Women's Polygraphic Service
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 149
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2007

Bridging the Gap Improving UK Support for Peace Processes

 • ავტორი: Barnes Catherine
 • გამომცემელი: Conciliation Resources
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 36
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Central Asia Views from Washington, Moscow and Beijing

 • ავტორი: Rumer Eugene et al.
 • გამომცემელი: M.E. Sharpe
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 223
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2007

China - Questions and Answers

 • ავტორი: Jianguo Yao
 • გამომცემელი: Foreign languages press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 181
ინგლისური განათლება 2007

China and Antiterrorism

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Nova Science Publishers Inc
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 233
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Civil Engagement as an Educational Goal

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Verlag Bertelsmann Stiftung
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 109
ინგლისური განათლება 2007

Code of Conduct Reference Booklet

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: OSCE
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 28
ინგლისური განათლება 2007

Columbia and the United States- The Partnership: But What Is The Endgame?

 • ავტორი: Frechette Myles R.R.
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 40
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Conflict Resolution in Georgia A Synthesis Analysis with a Legal Perspective

 • ავტორი: Herrberg Antje
 • გამომცემელი: Crisis Management Initiative
 • ტიპი: ექსპერტის აზრი
 • გვერდი: 58
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Contemporary Piracy and Maritime Terrorism

 • ავტორი: Murphy Martin
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 108
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Countering terrorism, protecting human rights

 • ავტორი: Eicher Peter
 • გამომცემელი: OSCE, ODIHR
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 261
ინგლისური სამართალი 2007

Cross-Cultural Management

 • ავტორი: French Ray
 • გამომცემელი: chartered institute of personnel and development
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 213
ინგლისური განათლება 2007

Cultural Challenges in Military Operations

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NATO Defense College
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 277
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Current Politics and Economics of Asia and China

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Nova Science Publisher, Inc.
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 103
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2007

Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Nova Science Publisher, Inc.
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 662
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2007

Defending the Gains? Transatlantic Responses When Democracy is Under Threat

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Johns Hopkins Univrsity Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 140
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Democracy

 • ავტორი: Tilly Charles
 • გამომცემელი: Cambridge University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 234
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Developing the Mekong: Regionalism and Regional Security in China-Southeast Asian Relation

 • ავტორი: Goh Evelyn
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 71
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Encouraging Trade and Foreign Direct Investment in Ukraine 

 • ავტორი: Crane Keith et al.
 • გამომცემელი: RAND Corporation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 43
ინგლისური ეკონომიკა 2007

Europe after Historical Enlargement

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Institute for European Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 401
ინგლისური ისტორია 2007

Facts about Germany

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: German Federal Foreign Office
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 192
ინგლისური განათლება 2007

From Africa to Afganistan: With Richards and NATO to Kabul

 • ავტორი: Mills Greg
 • გამომცემელი: Wits University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 236
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

From Political Rallies to Conventions-Political and Legal Aspects of Protecting the Rights of the Armenian eEhic Minority in Georgia as Exemplied by the Samtskhe-Javakheti Region

 • ავტორი: Minasyan Sergey
 • გამომცემელი: Caucasus media institute
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 92
ინგლისური სამართალი 2007

Fundamentalism A Very Short Introduction

 • ავტორი: Ruthven Malise
 • გამომცემელი: Oxford University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 154
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Geneva Call Annual Report

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Llamamiento de Ginebra
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 54
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Georgian NATO Accession and Potential Impacts on the Georgian-Abkhaz Peace Process

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Heinrich Böll Foundation
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 56
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Global Issues in Higher Education

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Nova science publishers, Inc.
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 409
ინგლისური განათლება 2007

Guide for Participants in Peace, Stability, And Relief Operations

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: United States Institute of Peace Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 379
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and Beyond

 • ავტორი: Kaufmann Bruno et al.
 • გამომცემელი: IRI
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 335
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Human Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World

 • ავტორი: United Nations Development Programme
 • გამომცემელი: Palgrave Macmillan
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 384
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2007

Human Rights Situation in Canda

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The publishing house of the foreign ministry
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 70
ინგლისური სამართალი 2007

Human Rights Violation by The United States of America

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The publishing house of the foreign ministry
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 94
ინგლისური სამართალი 2007

Imperiology From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Slavic Research Center
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 273
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Improving NATO-NGO Relations in Crisis Relations in Crisis Response Operations

 • ავტორი: Borgomano-Loup Laure
 • გამომცემელი: NATO Defense College
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 72
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Integrity in Public Procurement Good Practice from A to Z

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: OECD publishing
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 171
ინგლისური პოლიტიკა 2007

International Journal of Energy, Environment and Economics

 • ავტორი:
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 138
ინგლისური ეკონომიკა 2007

International Journal of Ethics

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Nova science publishers, Inc.
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 135
ინგლისური განათლება 2007

Journal of Education Research

 • ავტორი: Columbus Frank
 • გამომცემელი: Nova science publishers, Inc.
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 118
ინგლისური განათლება 2007

Journal of Nature Science and Sustainable Technology

 • ავტორი: Rafique M.l Islam
 • გამომცემელი: Nova science publishers, Inc.
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 347
ინგლისური განათლება 2007

Judiciary in Georgia

 • ავტორი: Tabatadze Rusudan et al
 • გამომცემელი: Georgian young lawyers" association
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 100
ინგლისური სამართალი 2007

Learning from Iraq: Counterinsurgency in American Strategy

 • ავტორი: Metz Steven
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 127
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Listening to Victims-Experiences of Identification,Return and Assistance in South-Eastern Europe

 • ავტორი: Surtees Rebecca
 • გამომცემელი: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 245
ინგლისური სამართალი 2007

Making New Ambitions Work The Transformation of Norwegian Special Operations Forces

 • ავტორი: Robertson Tom
 • გამომცემელი: Norwegian Institute for Defence Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 98
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Making Riflemen from Mud" Restoring the Army's Culture of Irregular Warfare

 • ავტორი: Campbell James
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute U.S Army War College Carlisle
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 290
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Military Reform and Democratisation

 • ავტორი: Akkoyunlu Karabekir
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 86
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

National Minority Standards A Compilation of OSCE and Council of Europe texts

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Council of Europe Publishing
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 338
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Network Centric Warfare: Coalition Operations in the Age of US Military Primacy

 • ავტორი: Mitchell Paul
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 90
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

New Intellectual Property Issues

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Nova science publishers, Inc.
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 179
ინგლისური სამართალი 2007

On the Uses of Cultural Knowledge

 • ავტორი: Jager Sheila
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 30
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Opium and Afganistan: Reassessing U.S Counternarcotics Strategy

 • ავტორი: Glaze John
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute U.S Army War College Carlisle
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 18
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

OSCE Democracy Promotion: Grinding to a Halt?

 • ავტორი: Boonstra Jos
 • გამომცემელი: FRIDE
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 20
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Political Warfare in Sub-Saharan Africa: U.S. Capabilities and Chinese Operations in Etiopia, Kenya, Nigeria, and South Africa

 • ავტორი: Chau Donovan
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 75
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Politics and International Relations New Tites and Key Backlist 2007

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: ASHGATE
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 56
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Preparing Tomorrow's Commitments 2035

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Ministère de la Défense
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 65
ინგლისური უსაფრთხოება 2007

Public Choice III

 • ავტორი: Mueller Dennis
 • გამომცემელი: Cambridge University Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 768
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Republic of Georgia Ministry of Internal Affairs National Concept on Community Policing for the Republic of Georgia

 • ავტორი:
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 56
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Research Methods for the Social Sciences

 • ავტორი: Berg Bruce
 • გამომცემელი: Pearson international edition
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 384
ინგლისური განათლება 2007

Restrictions, Isolations and Vendettas: The Lot of the Turkish Cypriots Since 1963 / A White Book

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: DEKAP
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 122
ინგლისური პოლიტიკა 2007

Rosoboroneksport: Arms Sales and the Structure of Russian Defense Industry

 • ავტორი: Blank Stephen
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 102
ინგლისური უსაფრთხოება 2007
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.