ბიბლიოთეკა

Search
ყდა სათაური ენა სფერო წელი

Syria under Bashar al-Asad: Modernisation and the Limits of Change

 • ავტორი: Perthes Volker
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 78
ინგლისური უსაფრთხოება 2006

Tbilisi Municipal Waste Management System Research Report

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Green Alternative, BCG
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 36
ინგლისური პოლიტიკა 2006

The Beginnings of NATO's Military Structure: Birth of the Alliance to the Fall of the Berlin Wall

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NATO Public Diplomacy Division
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 11
ინგლისური უსაფრთხოება 2006

The Central Caucasus: Essays on Geopolitical Economy

 • ავტორი: Ismailova Eldar et al.
 • გამომცემელი: CA&CC Press AB
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 169
ინგლისური ეკონომიკა 2006

The Division of Cyprus Continues…

 • ავტორი: Konstantinidis Alekos et al.
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 233
ინგლისური პოლიტიკა 2006

The European People's Party Origins and Development

 • ავტორი: Jansen Thomas
 • გამომცემელი: EPP Headquarters
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 244
ინგლისური პოლიტიკა 2006

The European Union in Detail: Handbook

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: AEPLAC
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 296
ინგლისური განათლება 2006

The Judge in a Democracy

 • ავტორი: Barak Aharon
 • გამომცემელი: Princeton university press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 331
ინგლისური სამართალი 2006

The New Social use of ICT

 • ავტორი: Vaatwerk Brekend et al.
 • გამომცემელი: European sommission
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 63
ინგლისური ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2006

The Proliferation Security Initiative: Making Waves in Asia 

 • ავტორი: Valencia Mark
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 93
ინგლისური უსაფრთხოება 2006

The Reform of the OSCE 15 Years Ffter the Charter of Paris for a New Europe: Problems Challenges and Risks

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The Program for the Study of International Organization
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 203
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2006

The Treatment of Prisoners

 • ავტორი: Murdoch Jim
 • გამომცემელი: council of Europe
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 402
ინგლისური სამართალი 2006

Theory and Practise of the European Convention on Human Rights

 • ავტორი: Dijk Pieter et al.
 • გამომცემელი: Intersentia
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 1190
ინგლისური სამართალი 2006

Toward a Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region

 • ავტორი: Rumer Eugene et al.
 • გამომცემელი: Institute for National Strategic Studies
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 41
ინგლისური უსაფრთხოება 2006

Trends in Higher Education

 • ავტორი: Cruthers James
 • გამომცემელი: Nova science publishers, Inc.
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 146
ინგლისური განათლება 2006

White Paper

 • ავტორი: Byelyenkova Liudmyla et al.
 • ტიპი: სხვა
ინგლისური პოლიტიკა 2006

Why Switzerland? Interviews with Twelve Prominent Swiss Residents

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Presence Switzerland
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 167
ინგლისური განათლება 2006

World Disasters Report 2006: Focus on Neglected Crises (World Disasters Reports)

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 251
ინგლისური ეკონომიკა 2006

საკონსტიტუციო-პოლიტიკური რეფორმის პროცესი საქართველოში: პოლიტიკური ელიტა და ხალხის ხმები

 • ავტორი: არაქელიანი არმინე და სხვა
 • გამომცემელი: IDEA; CIPDD
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 175
ინგლისური პოლიტიკა 2005

"A Crucial Sphere for our Security" Russia in Central Asia After 9/11

 • ავტორი: Opdahl Ingerid
 • გამომცემელი: Norwegian Institute for Defence Studies
 • ტიპი: ჟურნალი
 • გვერდი: 176
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

After Two Wars: Reflections on the American Strategic Revolution in Central Asia

 • ავტორი: Blank Stephen
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 61
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Alternative Report for the Committee on the Elimination of Racial Discrimination

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International Federation for Human Rights
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 30
ინგლისური სამართალი 2005

Arts of Power: Statecraft and Diplomacy

 • ავტორი: Freeman, Chas. W. jr.
 • გამომცემელი: United States Institute of Peace
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 160
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2005

Conference Proceedings- The Proceedings of the 8th Annual Conference Vienna, Austria 12-14 June 2005

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Bureau for Security Policy at the Austrian Ministry of Defence
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 123
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Connections The Quarterly Journal

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Parthnership for Peace Consortium of Defense
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 126
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Covering Oil: A Reporter's Guide to Energy and Development

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Open Society Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 155
ინგლისური ეკონომიკა 2005

Dervish and Commander: Turkey's Identity Question 1983-2004

 • ავტორი: Oke Mim Kemal
 • გამომცემელი: NOVA Science Publishers
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 186
ინგლისური პოლიტიკა 2005

Embracing the Dragon The EU's Partnership With China

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Centre For European Policy Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 79
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2005

Emerging Meso-Areas in the Former Socialist Countries Histories Revived or Improvised?

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Hokkaido Center
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 401
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2005

Energy Technologies at the Cutting Edge

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International energy agency
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 97
ინგლისური ეკონომიკა 2005

Findings of Recent IEA work 2005

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International energy agency
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 78
ინგლისური ეკონომიკა 2005

Georgia Since the Rose Revolution A Story of Democratic Transformation

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: CEZANNE
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 52
ინგლისური პოლიტიკა 2005

Going to War with the Allies you Have: Allies, Counterinsurgency, and the War on Terrorism

 • ავტორი: Byman Daniel
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 37
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

How Democratic is Latvia - Audit of Democracy

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Latvijas Universitate
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 305
ინგლისური პოლიტიკა 2005

International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions

 • ავტორი: Binder Peter
 • გამომცემელი: Sweet & Maxwell
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 550
ინგლისური სამართალი 2005

Iraq's Future: The Aftermath of Regime Change

 • ავტორი: Dodge Toby
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 72
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Key facts and figures about Europe and the Europeans

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: European communities
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 79
ინგლისური განათლება 2005

Key World Energy Statistics 2005

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International energy agency
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 78
ინგლისური ეკონომიკა 2005

Latvia Today

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: The Latvian Institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 32
ინგლისური პოლიტიკა 2005

Lithuania's Road to the European Union: Unification of Europe and Lithuania's EU Accession Negotiation

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Eugrimas
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 577
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2005

Making Intelligence Accountable:Legal standards and Best Practise for Oversight of Intelligence Agencies

 • ავტორი: Born Hans et al.
 • გამომცემელი: Geneva centre for democratic control of armed forces (DCAF)
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 143
ინგლისური სამართალი 2005

Managing and Leading People

 • ავტორი: Rayner Charlotte et al.
 • გამომცემელი: chartered institute of personnel and development
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 184
ინგლისური განათლება 2005

Managing Integration: The European Union's Responsibilities Towards Immigrants

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Migration Policy Institute and The Bertelsmann Foundation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 217
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2005

Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives 

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: World Bank Publications
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 475
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Media, Audiences, Effects: An Introduction to the Study of Media Content and Audience Analysis

 • ავტორი: Traudt paul
 • გამომცემელი: Pearson
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 208
ინგლისური მედია 2005

Migrations, Transfers de Fonds et Developpement

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: OCDE BOOKS
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 385
ინგლისური ეკონომიკა 2005

Mobilising Energy Technology

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International energy agency and expert groups
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 84
ინგლისური ეკონომიკა 2005

Necroeconomics: The Political Economy of Post-Communist Capitalism

 • ავტორი: Papava Vladimer
 • გამომცემელი: iUniverse
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 2001
ინგლისური ეკონომიკა 2005

Netherlands Defence Doctrine

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Netherlands Ministry of Defence
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 115
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

New Geopolitics of Central and Eastern Europe Between European Union and United States

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Stefan Batory Foundation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 228
ინგლისური პოლიტიკა 2005

Ombudsman Institutions and Minority Issues-Foundational Criteria, Strategic Developments and Operational Issues

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: European centre for minority issues
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 91
ინგლისური განათლება 2005

On the way to Information Society

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: LIKTA-Latvian infromation and communications technology association
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 112
ინგლისური ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2005

Outline of U.S. History

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 368
ინგლისური ისტორია 2005

Paying for College

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Nova science publishers, Inc.
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 89
ინგლისური განათლება 2005

Precedents, Variables, and Options in Planning A U.S. Military Disengagement Strategy from Iraq

 • ავტორი: Terrill Andrew et al.
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 60
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Protracted Refugee Situations: Domestic and International Security Implications

 • ავტორი: Loescher Gil et al.
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 95
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Regional Media Map of Georgia

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Caucasus intitute for peace,democracy and development
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 286
ინგლისური მედია 2005

Russia and it's Foreign Policy

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Kikimora Publication
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 154
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2005

Russian Electricity Reform-emerging Challenges and Opportunities

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: International energy agency
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 147
ინგლისური ეკონომიკა 2005

Security on whose terms ? If men and women were equal

 • ავტორი: Jacobson Agneta Soderberg
 • გამომცემელი: Kvinna till Kvinnna- women's emprowerment projects
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 60
ინგლისური გენდერი 2005

Separatism or Federalism? Ethnic Conflict and Resolution in Russia and Georgia

 • ავტორი: George Julie Alynn
 • გამომცემელი: Julie Alynn George
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 303
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Status of Autonomous Regions of Abkhazia and South Ossetia within Georgia (1917-1988). Collection of Political-Legal Acts

 • ავტორი: Diasamidze Tamaz
 • გამომცემელი: Regionalism Research Center
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 245
ინგლისური პოლიტიკა 2005

Taking a Case to the European Court of Human Rights

 • ავტორი: Leach Philip
 • გამომცემელი: Blackstone press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 795
ინგლისური სამართალი 2005

The

 • ავტორი: Eriksson et al.
 • გამომცემელი: Helsinki University Library
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 88
ინგლისური განათლება 2005

The Culture of Dialogue The OSCE Acquis 30 Years after Helsinki - Helsinki Final Act 1975-2005

 • ავტორი: Evers Frank et al.
 • გამომცემელი: Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 72
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

The EU and Counter-terrorism

 • ავტორი: Keohane Daniel
 • გამომცემელი: Centre for European Reform
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 38
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

The Future of Africa: A New Order in Sight

 • ავტორი: Herbst Jeffrey et al.
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 85
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

The Karabakh Conflict Refugees, Territories, Security

 • ავტორი: Minasyan Sergey et al.
 • გამომცემელი: Total Quality Management Assistance
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 88
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

The Mindanao Conflict

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: SEACSN
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 203
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

The Protection of Witnesses and Collaborators of Justice

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Council of Europe
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 45
ინგლისური სამართალი 2005

The Security Sector Laws of Georgia

 • ავტორი: Fluri Philipp
 • გამომცემელი: Geneva centre for democratic control of armed forces (DCAF)
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 139
ინგლისური სამართალი 2005

The Western Balkan Candidates for NATO Membership and Partnership

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Center for European Security Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 112
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Turkey's Policy Towards Northern Iraq: Problems and Perspectives

 • ავტორი: Park Bill
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 77
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

U.S Defense Strategy After Saddam

 • ავტორი: O'Hanlon Michael
 • გამომცემელი: The Letort Papers
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 17
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

U.S. Interests in Central Asia Policy Priorities and Military Roles

 • ავტორი: Shlapak David et al.
 • გამომცემელი: RAND Corporation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 53
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2005

Understanding Russian Nature: Representations, Values and Concepts

 • ავტორი: Bolotova Alla et al.
 • გამომცემელი: Aleksanteri Institute and the authors
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 370
ინგლისური განათლება 2005

Venezuela's Hugo Chavez, Bolivarian Socialism, and Asymmetric Warfare

 • ავტორი: Manwaring Max
 • გამომცემელი: Strategic Studies Institute
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 33
ინგლისური უსაფრთხოება 2005

Women & Men in Georgia- Statistical Abstract

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Ministry of economic development of Georgia for statistics
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 77
ინგლისური გენდერი 2005

Yearbook of Politics Latvia 2004

 • ავტორი: Ozolina Zaneta
 • გამომცემელი: ZINATNE
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 199
ინგლისური პოლიტიკა 2005

Developing a New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region

 • ავტორი: Asmus Ronald
 • გამომცემელი: The German Marshall Fund of the United States
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 26
ინგლისური უსაფრთხოება 2004

A European Defence Strategy

 • ავტორი: Lindley-French Julian et al.
 • გამომცემელი: Bertelsmann Foundation
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 100
ინგლისური უსაფრთხოება 2004

A Guide to the Project Management Body of Knowledge / Third edition: 2004

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Project management institute
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 390
ინგლისური განათლება 2004

A Study of Effectiveness of the Financial Instruments Applied to Assist Entrepreneurial Activities of Internally Displaced Persons(IDPs)

 • ავტორი: Gaganidze Giorgi et al.
 • გამომცემელი: UNDP
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 42
ინგლისური ეკონომიკა 2004

Activity Report

 • ავტორი: Russetsky Alexander
 • გამომცემელი: SCIRS
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 155
ინგლისური პოლიტიკა 2004

Against All Enemies: Inside America's War on Terror

 • ავტორი: Clarke Richard
 • გამომცემელი: Free Press
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 316
ინგლისური უსაფრთხოება 2004

An Enlarged Europe and its Neighbourhood Policy: the Eastern Dimension

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Latvian Institute of International Affairs
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 112
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2004

Asian Economic And Political Issues/ volume 10

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Nova Science Pub
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 212
ინგლისური ეკონომიკა 2004

Belarus Catching up with Europe

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: Stefan Batory Foundation
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 63
ინგლისური პოლიტიკა 2004

Berkeley Journal of International Law

 • ავტორი: Caron David
 • გამომცემელი: Boat Hall School of Law
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 58
ინგლისური სამართალი 2004

Bordes Security in the Balkans: Europe's Gatekeepers

 • ავტორი: Hills Alice
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 88
ინგლისური უსაფრთხოება 2004

Bosnia and Herzegovina Municipal Elections

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: OSCE
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 41
ინგლისური პოლიტიკა 2004

Braving the Currents: Evaluating Environmental Conflict Resolution in the River Basins of the American West 

 • ავტორი: d'Estree Pearson Tamra et al.
 • გამომცემელი: Springer
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 404
ინგლისური უსაფრთხოება 2004

Bringing Peace and Stability to the Balkans

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NATO in the Balkans
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 11
ინგლისური უსაფრთხოება 2004

Caucasus Context

 • ავტორი:
 • გამომცემელი: NOVA
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 85
ინგლისური პოლიტიკა 2004

Center on Democracy, Development and the Rule of Law

 • ავტორი: Krasner Stephen
 • გამომცემელი: Stanford institute for international studies
 • ტიპი: პერიოდიკა
 • გვერდი: 32
ინგლისური სამართალი, პოლიტიკა 2004

Coming in from the Cold: Improving District Heating Policy in Transition Economies

 • ავტორი: MANDIL C.
 • გამომცემელი: OECD
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 262
ინგლისური ეკონომიკა 2004

Counter-terrorism: Containment and Beyond

 • ავტორი: Stevenson Jonathan
 • გამომცემელი: The International Institute for Strategic Studies
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 127
ინგლისური უსაფრთხოება 2004

Crisis and Renewal in Georgian Politics: The 2003 Parliamentary Elections and 2004 Presidential Elections

 • ავტორი: Broers Laurence et al.
 • გამომცემელი: LINKS reports
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 98
ინგლისური პოლიტიკა 2004

Defence Reform in Croatia and Serbia--Montenegro

 • ავტორი: Edmunds Timothy
 • გამომცემელი: Routledge
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 94
ინგლისური უსაფრთხოება 2004

Defense Reform, Modernization, and Military Cooperation In Southeastern Europe

 • ავტორი: Perry Charles
 • გამომცემელი: Potomac Books
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 318
ინგლისური უსაფრთხოება 2004
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.