საქართველოს ეკონომიკური მიმოხილვა

საქართველოს ეკონომიკის კვარტალური მიმოხილვა (2019 წლის III კვარტალი)

ავტორი: მერაბ კაკულია, ნოდარ კაპანაძე, ლელა ბახტაძე
დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2023 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.